– ole osa kansainvälistä tutkimustiimiä!

Kiinnostaako yhtiöoikeus? Tarvitsetko inspiraatiota gradun kirjoittamiseen? Haluatko osaksi kansainvälistä oikeustieteellistä tutkimusta ja kehittää englannin kielen taitoasi?

Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua ELSAn kansainväliseen oikeudelliseen tutkimusryhmään (Legal Research Group – LRG), joka toteutetaan yhteistyössä kansainvälisen asianajotoimiston K&L Gatesin
kanssa. Tutkimusryhmässä kunkin ELSAn jäsenmaan kansallinen tutkimusryhmä (LRG-ryhmä) tutkii tiettyä oikeudenalaa tai aihetta oman oikeusjärjestelmänsä näkökulmasta. Tällä kertaa tutkimuskohteena on ”Corporate Compliance” eli ne säännöt, joita yritysten on noudatettava yrityshallinnossa sekä säännöt, jotka estävät rikollisen menettelyn kaupallisessa kontekstissa. Tutkimuksen kohteena on siis kartoittaa aiheeseen liittyvät relevantit oikeussäännöt sekä arvioida niiden rikkomisesta aiheutuvia seurauksia. Projektin päämääränä on myös selvittää, mitä keinoja viranomaisella on käytettävissään varmistaakseen, että lakia ei rikota sekä, millä taholla kussakin oikeusjärjestelmässä on toimivalta kyseiseen vallankäyttöön.

SUOMEN LEGAL RESEARCH GROUP

ELSA Finland hakee LRG-ryhmäänsä 3-10 tutkijaa sekä 1-3 kielenhuoltajaa. Hakija voi hakea useampaan tehtävään. Kielenhoitajan tehtävänä on varmistaa, että tutkimuksen kieli (englanti) vastaa tutkimusprojektin
laatijoiden asettamia standardeja. Näin ollen, osallistuminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden harjoittaa akateemista ja juridista englantia. Lisäksi kaikki ryhmään osallistuneet kutsutaan toukokuussa järjestettävään konferenssiin Brysseliin, jossa tutkimuksen tulokset julkaistaan. Tätä tilaisuutta ei siis kannata jättää väliin!

Mikäli olet kiinnostunut, täytä hakemuslomake ansioluetteloineen ja motivaatiokirjeineen tutkimusryhmän kotisivuilla http://legalresearch.elsa.org/compliance/ 28.11.2016 mennessä. Sivuilta löytyy myös lisätietoa projektista sekä kielenhuollon teknisiin yksityiskohtiin liittyvät säännöt.

Lisätietoja antaa myös ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Peter Torikka academic@elsafinland.fi.