– KEVÄÄN 2018 VAPAAPAIKAT!

Edita tarjoaa jälleen kahdelle ELSAn jäsenelle ainutlaatuisen ilmaisen koulutustilaisuuden.

Valittavat koulutustilaisuudet ovat seuraavat:

1) Sosiaalisen median ja somettamisen juridiikka –webinaari 22.3.2018

2) Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 7.6.2018

Miten haen?

Hakija voi hakea vain yhteen tapahtumaan, ja hänen tulee lähettää vapaamuotoinen enintään 150 sanan mittainen motivaatiokirje osoitteeseen academic@elsafinland.fi. Koulutuksiin osallistujat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeessä tulisi mainita ainakin, miksi hakija haluaa juuri valitsemaansa tilaisuuteen ja mainita kokemuksensa kyseiseltä oikeudenalalta. Lisäksi hakijan tulee mainita jäsenyyden tarkistamista varten hakemuksessaan, mistä paikallisryhmästä hän on.

Sosiaalisen median ja somettamisen juridiikka -webinaariin hakuaika alkaa 12.2.2018, ja hakemukset tulee lähettää ELSA Finlandin Academic Activities-vastaavalle sähköpostitse osoitteeseen academic@elsafinland.fi 25.2.2018 klo 23:59 mennessä.
Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivään hakuaika alkaa 9.4.2018, ja hakemukset tulee lähettää ELSA Finlandin Academic Activities-vastaavalle sähköpostitse osoitteeseen academic@elsafinland.fi 22.4.2018 klo 23:59 mennessä.

ELSA Finland lähettää koulutukseen valituille koodin, jonka hakija kirjoittaa EDITAn verkkosivujen hakulomakkeeseen, jolloin koulutus on hakijalle maksuton. Valitun on siis valituksi tultuaan ilmoittauduttava itse koulutukseen. Sosiaalisen median ja somettamisen juridiikka -webinaariin valituille ilmoitetaan valinnasta 26.2.2018, viimeinen ilmoittautumispäivä seminaariin on 8.3.2018. Ympäristöoikeiden ajankohtaispäivään valituille ilmoitetaan valinnasta 23.4.2018, viimeinen ilmoittautumispäivä seminaariin on 24.5.2018.

Lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Annikaisa Kinnunen (academic@elsafinland.fi).

Valintakriteerit ELSA Finlandin vapaapaikkoihin Edilex Pro –koulutuksiin

ELSA Finlandin Edilex Pro –koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:

1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Joensuun, ELSA Helsingin, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.

2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, mikäli koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.

3) Huomioidaan työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.

4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.

5) Lisäksi muu hyvä perusteltu syy voi vaikuttaa positiivisesti valintaan.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Mahdollisista matkakustannuksista osallistuja vastaa itse, mutta koulutuksiin on mahdollista osallistua myös webinaarina.

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Annikaisa Kinnunen (academic@elsafinland.fi).

Lisätietoja löydät täältä:

https://www.editapublishing.fi/edilexpro/koulutukset