– KEVÄÄN 2017 VAPAAPAIKAT!

Edita tarjoaa jälleen kahdelle ELSAn jäsenelle ainutlaatuisen ilmaisen koulutustilaisuuden.

Valittavat koulutustilaisuudet ovat seuraavat:

1) Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 7.6.

2) Työoikeuden ajankohtaispäivä – Lakimies & HR 26.4.

Miten haen?

Hakija voi hakea vain yhteen tapahtumaan ja hänen tulee lähettää vapaamuotoinen motivaatiokirje osoitteeseen academic@elsafinland.fi. Hakuaika alkaa heti ja päättyy tiistaina 31.1.2017 klo 23:59. Koulutuksiin osallistujat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeessä tulisi mainita ainakin, miksi hakija haluaa juuri valitsemaansa tilaisuuteen ja mainita kokemuksensa kyseiseltä oikeudenalalta. Lisäksi hakijan tulee mainita hakemuksessaan, mistä paikallisryhmästä hän on.

ELSA Finland lähettää koulutuksiin valituille koodin, jonka hakija kirjoittaa EDITAn verkkosivujen hakulomakkeeseen, jolloin koulutus on hakijalle maksuton. Valitun on siis valituksi tultuaan ilmoittauduttava itse koulutukseen 28.2. mennessä.Lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Peter Torikka academic@elsafinland.fi

Valintakriteerit ELSA Finlandin vapaapaikkoihin Edilex Pro –koulutuksiin

ELSA Finlandin Edilex Pro –koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:

1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Joensuun, ELSA Helsingin, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.

2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, mikäli koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.

3) Huomioidaan työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.

4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.

5) Lisäksi muu hyvä perusteltu syy voi vaikuttaa positiivisesti valintaan.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Lisäksi mahdollisista matkakustannuksista osallistuja vastaa itse.

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Peter Torikka (academic@elsafinland.fi)

Lisätietoja koulutuksista löydät täältä: https://www.editapublishing.fi/edilexpro/koulutukset