– SYKSYN 2017 VAPAAPAIKAT!

Edita tarjoaa jälleen kahdelle ELSAn jäsenelle ainutlaatuisen ilmaisen koulutustilaisuuden.

Valittavat koulutustilaisuudet ovat seuraavat:

1) Rakennushankkeen vastuusuhteet – Ehkäise riidat sopimuksilla 21.11.2017

2) Maankäytön ajankohtaispäivä 23.11.2017

Miten haen?

Hakija voi hakea vain yhteen tapahtumaan ja hänen tulee lähettää vapaamuotoinen enintään 150 sanan mittainen motivaatiokirje osoitteeseen academic@elsafinland.fi. Hakuaika alkaa heti ja päättyy sunnuntaina 4.11.2017 klo 23:59. Koulutuksiin osallistujat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeessä tulisi mainita ainakin, miksi hakija haluaa juuri valitsemaansa tilaisuuteen ja mainita kokemuksensa kyseiseltä oikeudenalalta. Lisäksi hakijan tulee mainita hakemuksessaan, mistä paikallisryhmästä hän on.

Valituille ilmoitetaan valinnasta 6.11.2017. ELSA Finland lähettää koulutuksiin valituille koodin, jonka hakija kirjoittaa EDITAn verkkosivujen hakulomakkeeseen, jolloin koulutus on hakijalle maksuton. Valitun on siis valituksi tultuaan ilmoittauduttava itse koulutukseen Rakennushankkeen vastuusuhteet -koulutuksen osalta 7.11. ja Maankäytön ajankohtaispäivän osalta 9.11. mennessä. Lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Annikaisa Kinnunen (academic@elsafinland.fi).

Valintakriteerit ELSA Finlandin vapaapaikkoihin Edilex Pro –koulutuksiin

ELSA Finlandin Edilex Pro –koulutukseen hakeneet arvioidaan seuraavasti:

1) Koulutukseen valitun tulee olla ELSA Joensuun, ELSA Helsingin, ELSA Rovaniemen tai ELSA Turun jäsen.

2) Etusija annetaan pro gradu – tai vastaavaa tutkielmaa tekeville opiskelijoille, mikäli koulutuksen aihe liittyy tutkielmaan.

3) Huomioidaan työskentely tai työharjoittelu koulutuksen aiheena olevalla oikeudenalalla. Työsuhde on etusijalla suhteessa työharjoitteluun.

4) Huomioon otetaan myös notaari- tai muun seminaarityön tekeminen.

5) Lisäksi muu hyvä perusteltu syy voi vaikuttaa positiivisesti valintaan.

Mahdollinen ELSA-aktiivisuus ei vaikuta valintaan. Mahdollisista matkakustannuksista osallistuja vastaa itse, mutta koulutuksiin on mahdollista osallistua myös webinaarina.

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, lisätietoja antaa ELSA Finlandin Academic Activities -vastaava Annikaisa Kinnunen (academic@elsafinland.fi)

Lisätietoja löydät täältä:

https://www.editapublishing.fi/edilexpro/koulutukset

Koulutuksiin voit tutustua EDITAn verkkosivuilla:

https://www.editapublishing.fi/edilexpro/tuote/rakennushankkeen-vastuusuhteet

https://www.editapublishing.fi/edilexpro/tuote/maankayton-ajankohtaispaiva