The European Law Students’ Association

ELSA eli The European Law Students’ Association on kansainvälinen, itsenäinen, riippumaton, ei-poliittinen ja voittoa tavoittelematon oikeustieteen opiskelijoiden järjestö. Sen jäseniä ovat opiskelijat ja vastavalmistuneet lakimiehet, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään akateemista osaamistaan ja henkilökohtaisia valmiuksiaan yli tason, jonka yliopiston tavallinen opetustarjonta mahdollistaa. ELSA tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää taitojaan, oppia uutta ja tutustua toisiin oikeustieteen opiskelijoihin sekä valmistuneisiin lakimiehiin eri puolilta Eurooppaa.

ELSA on maailman suurin itsenäinen oikeustieteen opiskelijoiden järjestö. Järjestö perustettiin huhtikuussa 1981 ja sen päämaja sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. ELSAlla on paikallisryhmä lähes 300 oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja 42 maassa. Jäseniä ELSAssa on noin 42 000. ELSAn jäsenet ovat kansainvälisesti suuntautuneita ja kielitaitoisia. Aktiivitoiminta ELSAssa kehittää kulttuurien tuntemusta ja tarjoaa ensikäden kokemuksia toisista oikeus- ja talousjärjestelmistä.

ELSAn toiminta koostuu laajasta valikoimasta akateemisia ja ammatillisia tapahtumia, joiden tavoitteena on edistää ELSAn visiota ja tarjota jäsenille mahdollisuuksia verkostoitua ja kehittää taitojaan. Jäsenilleen ELSA tarjoaa kansainvälistä STEP-työharjoitteluohjelmaa, seminaareja, opintovierailuita, oikeustapauskilpailuita ja monia muita tapahtumia. ELSAn tapahtumat täydentävät yliopiston opintotarjontaa ja valmistavat opiskelijoita työelämään kansainvälisessä ympäristössä.

Toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on tuoda monipuolisuutta oikeustieteelliseen koulutukseen sekä kehittää oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten lakimiesten keskinäistä ymmärrystä ja sosiaalista vastuuntuntoa. ELSA tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuuden luoda kansainvälisiä kontakteja sekä oppia muista kulttuureista ja oikeusjärjestelmistä kriittisen vuoropuhelun ja tieteellisen yhteistyön hengessä. Akateemiseen toimintaan osallistuminen auttaa oikeustieteen opiskelijoita ja nuoria lakimiehiä hankkimaan oikeudellisessa työssä tarvittavia valmiuksia ja käytännön kokemusta ja valmistaa heitä siten kansainvälistyvän työelämän haasteisiin.

”To contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote social responsibility of law students and young lawyers.”

Mikä on ELSA Finland?

ELSA Finlandin eli käytännössä Suomen ELSA-verkoston kansallisen hallituksen tehtävänä on koordinoida Suomen ELSA-verkoston toimintaa, tukea paikallishallituksia ja niiden jäseniä sekä edustaa Suomen ELSAa verkoston kansainvälisissä tapahtumissa. Kansallinen hallitus toimii linkkinä ELSA Internationalin ja Suomessa toimivien neljän paikallisryhmän, ELSA Helsingin, ELSA Rovaniemen, ELSA Turun ja ELSA Joensuun välillä. Kansallinen hallitus on aina paikallisryhmiensä ja jäsentensä tavoitettavissa.

ELSAssa ollaan yhtä ja samaa ELSA-perhettä riippumatta siitä, missä maassa tai kaupungissa jonkin ELSA-ryhmän jäsenenä on. ELSA Finland pyrkiikin siksi yhdistämään paikallisryhmiään ja niiden jäseniä järjestämällä kaikille paikallisryhmille ja Suomen oikeustieteen opiskelijoille yhteisiä tapahtumia, joita ovat esimerkiksi excursio-risteilyt Ruotsiin ja Viroon, sekä tietysti kansalliset oikeustapaus- ja esseekilpailut.

ELSA perustettiin toukokuun 4. päivänä vuonna 1981 Wienissä. Perustajat olivat viisi oikeustieteen opiskelijaa Puolasta, Itävallasta, Unkarista ja Länsi-Saksasta. Alkuperäinen ajatus oli luoda kansainvälisiä suhteita ja yhteistyötä rautaesiriipun jakamassa Euroopassa.

Yhdistys kasvoi nopeasti ja laajeni alkuvaiheessa Pohjois-Eurooppaan. Useimmat alkuaikojen kansainvälisistä kokouksista järjestettiin Kööpenhaminassa tai Helsingissä ja ensimmäinen kansainvälinen toimisto perustettiin Osloon vuonna 1984. Vuonna 1986, ELSAssa oli 9 jäsentä ja kaksi tarkkailijajäsentä. Yhdistyksen rakenne alkoi tällöin muodostua nykyisen kaltaiseksi. Kansainväliseen hallitukseen muodostuivat varapuheenjohtajien virat, joista kukin vastasi omasta osa-alueestaan.

Seminaarit ja Konferenssit” olivat ensimmäinen vakiintunut osa-alue. Ensimmäinen seminaari järjestettiin Tannenfeldessä Saksassa alle vuoden kuluttua ELSAn perustamisesta. ”Scientific Activities” (nykyisin ”Academic Activities”), syntyi järjestön julkaisuista vastaavaksi osa-alueeksi. Ensimmäiseksi alettiin koota law rewiev’ta Euroopan oikeusjärjestelmistä ELSA-verkoston avulla. Myöhemmin tämä projekti nimettiin ELSA Law Webiksi ja se sai rinnalleen myös Eurpean Yearbook of Law -julkaisun, joka myöhemmin tunnettiin ELSA Law Review’na ja sittemiin ELSA SPEL:na (Selected Papers on European Law). ”Short-Term Exchange Programme” (nykyisin ”Student Trainee Exchange Programme”) sai alkunsa ”Canadian Training Programme”:sta. Vuosina 1984 ja 1985, 13 harjoittelijaa 8:sta eri maasta lähetettiin Kanadaan työharjoitteluun. Lyhenne STEP syntyi Groningen kansainvälisessä liittokokouksessa lokakuussa 1985.

Vuonna 1991 ELSAssa oli lähes 30 jäsen- ja tarkkailijamaata. Kansainväliset kokoukset olivat paisuneet 100-200 hengen kokoisiksi ja STEP-harjoittelupaikkoja oli vuosittain n. 100. Myös seminaarien määrä kasvoi tasaisesti (vuonna 1990 27). Yhteistyösopimukset ILSAn ja muiden kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kanssa oli myös jo laadittu. Kaksi kansainvälistä kokousta ei enää riittänyt kasvavan järjestön päätöksentekoon, joten vuodesta 1990 alkaen järjestettiin myös kaksi vuosittaista puheenjohtajien kokousta.

ELSAn filosofia syntyi lokakuun 12. päivänä vuonna 1992 Brysselissä. Tällöin muotoiltiin järjestön visio: ”A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity”. Visiolla on siitä alkaen ollut tärkeä merkitys yhdistyksen toiminnan suunnittelussa.

Toiminta jatkoi kasvuaan ja vuonna 1995 STEP-harjoittelupaikkoja oli n. 400 ja seminaareja 35. Myös kansainväliset kokoukset kasvoivat ja osallistujamäärä oli n. 250 yli kolmestakymmenestä eri maasta. Myös uusia toimintamuotoja syntyi: Oikeustapauskilpailut, erityisesti Philip C. Jessup, alkoivat saada merkitystä ja ELSA tiivisti yhteistyötään YK:n ja EU:n kanssa. Vuonna 1994 aloitettiin ihmisoikeusohjelma ja International Focus Programme. Guide to Legal Studies in Europe:n julkaisu aloitettiin vuoden 1992/93 Pilottiversion jälkeen. Lisäksi kansainvälistä yhteistyötä muiden mantereiden opiskelijajärjestöjen kanssa lisättiin.

ELSAn toimisto Brysselissä sai alkunsa 1993, kun ELSA International vuokrasi pienen toimiston Rue Defacqz:lla. Toimisto osoittautui kuitenkin liian pieneksi ja nykyinen ELSA-talo vuokrattiin vuonna 1995. Vihdoin kansainvälisellä hallituksella oli riittävästi tilaa sekä asua että työskennellä talossa. Verkoston laajuudesta johtuen Internetin kehitys on helpottanut ELSAn yhteydenpitoa suuresti. Sähköpostit otettiin kansainvälisellä tasolla käyttöön jo 1992/93 ja 2000-luvulla videokonferenssit ovat helpottaneet suuresti myös kansallista yhteydenpitoa. ELSA Internationalin ensimmäiset www-sivut julkaistiin vuonna 1995.

ELSA-verkoston kasvu synnytti myös haasteita tehokkaalle yhteydenpidolle. Tähän haasteeseen vastattiin aloittamalla ELSA House Summer Programme (nykyisin ELSA House Training Week) vuonna 1996 ja perustamalla kokeneista puhujista koostuva International Trainers Pool vuonna 2000. 2000-luvulla verkoston kehitys onkin painottunut nopean laajentumisen sijaan toiminnan laadun parantamiseen ja yhteistyön kehittämiseen. Vuonna 2002/2003 aloitettin ELSAn oma kansainvälinen oikeustapauskilpailu: ELSA Moot Court Competition on WTO Law. Kilpailusta on tämän jälkeen kehittynyt koko ELSAn suurin tapahtuma, johon osallistuu joukkueita ympäri maailman.

Vuonna 2008 ELSA allekirjoitti ihmisoikeuksia koskevan yhteistyösopimuksen Euroopan neuvoston kanssa. Sopimus oli osoitus sekä ELSAn tekemästä työstä ihmisoikeuksien edistämiseksi että sitoutumisesta tämän työn jatkamiseen. Samalla se myös vahvisti merkittävästi siteitä Euroopan neuvostoon.

Vuosi 2011 oli ELSAlle 30. juhlavuosi, jota juhlistettiin keväällä ICM Poznanissa järjestettävässä juhlagaalassa. Nykyään ELSA on parhaaseen aikuiseen ikään ehtinyt opiskelijayhdistys, joka harjoittaa laadukasta kansainvälistä toimintaa ja on monien tahojen tunnustama yhteistyökumppani. Tästä on hyvä jatkaa.

ELSA Finland ry:n suojelijana toimii Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio. Hän on myös eurooppaoikeuden dosentti Lapin, Turun, sekä Joensuun yliopistoissa.

Kansainvälisen ELSAn, eli ELSA Internationalin suojelijana on toiminut 21.2.2013 alkaen Thorbjørn Jagland (Norja). Hän toimii tällä hetkellä Euroopan neuvoston (Council of Europe) pääsihteerinä.