ELSA Finlandin hallituksen tehtävät

ELSA Finlandin tehtävänä on Suomen kansallisryhmänä  huolehtia Suomen kansainvälisistä suhteista Euroopan laajuisessa ELSA-verkostossa. Suomessa ELSA Finland tukee omien paikallisryhmiensä toimintaa, parantaa niiden keskinäistä kommunikaatiota sekä välittää ryhmille tietoa ELSAn kansainvälisistä tapahtumista. Näin ELSA Finland toimii Suomen yhteydenpitokanavana kansainväliseen ELSA-verkostoon. ELSA Finland on päävastuussa kansallisista oikeustapaus- ja esseekilpailuista sekä koordinoi yhteisten tapahtumien järjestämistä paikallisryhmien kesken. ELSA Finlandin hallitus valitaan vuosittain kevään National Council Meetingissä (NCM), jossa Suomen paikallisryhmät käyttävät ylintä päätösvaltaa. ELSA Finlandilla on äänivalta ELSAn kansainvälisissä asioissa.

Puheenjohtaja vastaa hallitustyön koordinoimisesta, ELSA Finlandin ulkosuhteista kuten projektien rahoituksesta ja yleisien yhteistyökumppanuuksien hoidosta. Puheenjohtaja vastaa myös järjestön laajentumiseen liittyvistä kysymyksistä.

Pääsihteeri vastaa ELSAn sisäisistä kysymyksistä kuten jäsenhallinnasta, rekrytoinnista, ELSAn sääntöjen ylläpidosta sekä ELSAssa toimivien aktiivijäsenten kouluttamisesta.

Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen kirjanpito, taloussuunnittelu, taloushallinto, rahoitus sekä riskienhallinta. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja laatii tilinpäätöksen ja talousarvion.

Markkinointivastaavan tehtäviin kuuluu yhdistyksen ulkoisen kuvan ja imagon vahvistaminen sekä laadukkaan materiaalia tuottaminen ELSAn ja sen tapahtumien markkinointia varten. Markkinointivastaava auttaa paikallisryhmiä mahdollisissa markkinointiin liittyvissä kysymyksissä, päivittää ELSA Finlandin nettisivuja, sosiaalisen median foorumeita ja sähköpostilistoja.

ELSA Finlandin akateemisen toiminnan vastaavan tehtäviin kuuluvat kansallisen esseekilpailun ja oikeudellisen tutkimusryhmän (Legal Research Group) järjestäminen. AA-vastaava huolehtii myös kaksi kertaa vuodessa järjestettävästä hausta Edilex Pro -koulutusten vapaapaikkoihin sekä kansallisten Lawyers @ Work -tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi AA-vastaava markkinoi kansainvälisiä projekteja ja tukee paikallistason toimintaa yhteistyössä paikallisvastaavien kanssa sekä vastaa Legal Trivia -pelitapahtuman koordinoinnista.

ELSA Finlandin oikeustapauskilpailuvastaava on päävastuussa ELSA Finlandin kansallisen oikeustapauskilpailun järjestämisestä. Lisäksi oikeustapauskilpailuvastaava koordinoi ELSAn kansanvälisiä oikeustapauskilpailuja kansallisella tasolla sekä mainostaa niitä paikallisryhmille ja jäsenille. ELSAn kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin kuuluvat esimerkiksi ELSA Internationalin järjestämät European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) ja the ELSA Moot Court Competition on WTO Law (EMC2).

Seminaari- ja konferenssivastaavan tehtävänä on markkinoida ELSAn delegaatioita, intensiivikursseja ja kansainvälisiä konferensseja Suomen verkostolle sekä avustaa paikallisryhmiä opintomatkojen ja intensiivikurssien järjestämisessä. Lisäksi S&C-vastaava järjestää vuosittain kaksi opintomatkaa; syksyisin FinEstin ELSA Estonian kanssa ja keväisin Baltic Sea Exchangen ELSA Swedenin kanssa.

Student Trainee Exchange Programme (STEP) -vastaava vastaa kansallisesti ELSAn työharjoitteluohjelmasta. STEP-vastaava koordinoi paikallisten STEP-vastaavien toimintaa työharjoittelupaikkojen hankkimisessa, STEP-ohjelman mainostamisessa jäsenistölle ja näiden hakemusten tekemisessä sekä Suomeen tulevien STEP-työharjoittelijoiden vastaanottamisessa.

 

Hallitus ja toimihenkilöt 2017-2018

Puheenjohtaja | President

Jarl-Johan Héde

president@elsafinland .fi

 

Pääsihteeri | Secretary General

Arlene Eräheimo

secretary@elsafinland .fi

 

Taloudenhoitaja | Treasurer

Milla Favén

treasurer@elsafinland .fi

 

Markkinointivastaava | Vice President for Marketing

Essi Salmela

marketing@elsafinland .fi

 

Akateemisen toiminnan vastaava | Vice President for Academic Activities

Annikaisa Kinnunen

academic@elsafinland .fi

 

Oikeustapauskilpailuvastaava | Vice President for Moot Court Competitions

Tytti Sirkeinen

mootcourt@elsafinland .fi

 

Seminaari- ja konferenssivastaava | Vice President for Seminars & Conferences

Maria Karpathakis

seminars@elsafinland .fi

 

STEP-työharjoitteluohjelmavastaava | Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Susanna Hakala

step@elsafinland .fi

 

Internal Management -toimihenkilö | Director for Internal Management

Belinda Bonnici

 

ICT-toimihenkilö | Director for ICT

Ilari Lahtinen

 

Oikeustapauskilpailutoimihenkilö | Director for Moot Court Competitions

Laura Niemi

 –

Edelliset ELSA Finlandin hallitukset

Tälle sivulle on kerätty lista edellisistä hallituskokoonpanoista.

Hallitus 2016 – 2017

BEE: Lauri Havia
IM: Emma Kause
FM: Sirissa Lönnroth
MKT: Maria Sorsimo
AA: Peter Torikka
MCC: Elina Ryymin
SC: Anna Band
STEP: Essi Salmela
Dir. ICT: Ilari Lahtinen

Hallitus 2015 – 2016

BEE: Tatu Kärhä
IM: Mikko Tervahauta
FM: Johannes Rimpiläinen
MKT: Terhi Raikas
AA: Elina Ryymin
SC: Janika Keskitalo
STEP: Meri-Tuulia Taipale
NMCC: Johannes Syväterä
Dir. NMCC: Anni Murto-Koivisto
Dir. SLS Nenne Silvennoinen
Dir. ELSIMIA: Lauri Linna
Dir. ICT: Lauri Miikkulainen
Dir. FND: Johanna Kirveskoski
Dir. IC: Emma Kause
Dir. AA: Sanni Nevala
Dir. Vaa: Antti Pataila
Dir. Eve: Karolina Hirvinen
Dir. STEP: Emmi Simonen

Hallitus 2014 – 2015

BEE: Anna Haipola
IM: Samuli Rissanen
FM: Lauri Miikkulainen
MKT: Tuomas Hauvala
AA: Tatu Kärhä
SC: Petri Freundlich
STEP: Lauri Havia
NMCC: Niina Nieminen
Dir. NMCC: Ella Hiltunen
SLS: Veronica Rautiainen
ELSIMIA: Oskari Korhonen
Dir: Terhi Raikas
Dir: Iida Kuusrainen
Dir: Elisa Vornanen

Hallitus 2013 – 2014

BEE: Solveig Hagnäs
IM: Johanna Sammalmaa
FM: Lauri Vaihemäki
MKT: Heidi Lumme
AA: Tetti Kunnas
SC: Anna Haipola
STEP: Laura Ahola
NMCC: Ella Hiltunen
ICT: Lauri Miikkulainen
ICT: Tuomas Hauvala
ICT: Jaakko Rastas
ELSIMIA: Katja Heikkinen

Hallitus 2012 – 2013

BEE: Raisa Uljas
IM: Marja-Leena Mikkola
FM: Angelica Lindqvist
MKT: Ville Peurasuo
AA: Laura Varjokari
SC: Ulla Riipinen
STEP:
Dir: Miika Honkanen

Hallitus 2011 – 2012

BEE: Arttu Rautiainen
IM: Juulia Tuomaala
FM: Alpo Lahtinen
MKT: Jannika Törnqvist
AA: Annukka Käsnänen
SC: Ulla Riipinen
STEP: Jenni Asikainen
Dir.MKT: Otso Pohjalainen
Dir.MCC: Sini Reijonen
Dir.STEP: Mira Savilaakso

— Tässä välissä tilikausi muutetaan alkamaan jatkossa elokuulta —

Hallitus 2011

BEE: Ida Kinnarinen
IM: Jaana Saarijärvi
FM: Alpo Lahtinen
MKT: Kaisa Kimmel
AA: Liisa Oravisto
SC: Anna Hurmerinta
STEP: Verna Vartiainen
Dir.NMCC: Hilla Viljamaa
Dir: Juulia Tuomaala
Dir: Annukka Käsnänen
Dir: Suvi Kankaanpää

International Board 2017 – 2018

ELSA-verkoston ylimpänä toimeenpanevana elimenä toimii ELSA Internationalin hallitus, International Board (IB). Kansainvälinen liittohallitus valitaan vuosittain kevään International Council Meetingissä (ICM), jossa jäsenmaat käyttävät ELSAn ylintä päätösvaltaa sääntömääräisessä kokouksessa (plenary).

Tarkka ja ajantasainen kuvaus kansainvälisestä liittohallituksesta, International Boardista, on saatavilla ELSA Internationalin kotisivuilla: http://elsa.org/

International Board:
President: Anastasia Kalinina
Secretary General: Narmin Aliyeva
Treasurer: Elena Maglio
VP Marketing: Krzysztof Rumpel
VP Academic Activities: Kerli Kalk
VP Moot Court Competitions: Michelle Goossens
VP Seminars & Conferences: Deniz Hatemi
VP STEP: Aneta Korcová