LEGAL DEVELOPMENT PARTNER


Vuonna 1911 perustettu Borenius on yksi Suomen suurimmista ja kokeneimmista asianajotoimistoista. Tarjoamme kattavaa, korkealaatuista palvelua kaikilla liikejuridiikan aloilla. Yrityksemme palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yli 200 henkeä. Meillä on toimistot Helsingissä, Tampereella, Pietarissa ja New Yorkissa. Borenius on myös osa Borenius Groupia, johon kuuluvat myös paikalliset itsenäiset asianajotoimistot Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Meihin voit tutustua lähemmin osoitteessa www.borenius.com.


INTERNATIONAL FOCUS PROGRAMME PARTNER


Me Dittmar & Indreniuksella olemme asiakkaidemme tukena, kun he tarvitsevat ratkaisuja haastavimpiin oikeudellisiin kysymyksiin. Vuonna 1899 perustettu toimistomme on tunnettu erityisesti vaativista kansainvälisistä yritysjärjestelyistä, tietosuoja-asiantuntijuudestamme ja riidanratkaisuosaamisestamme. Meillä on kaikkiaan kolmetoista oman alansa huippupraktiikkaa, joiden kautta yli 50 juristiamme auttavat asiakkaitamme Suomessa ja kansainvälisesti. www.dittmar.fi


STEP PARTNER


Paragraaffi on oikeudellisiin henkilöstöpalveluihin erikoistunut yhtiö. Välitämme ja vuokraamme juristeja sekä oikeustieteen opiskelijoita juridisen alan työtehtäviin ympäri Suomea. Palvelemme asiakkaitamme myös työnantajamielikuvan kehittämisessä. Toimintamme perustuukin ymmärrykseen siitä, ettei juridisen osaamisen hyödyntämisen tarvitse olla vaikeaa. Tarjoamme asiakkaillemme kartoitusta erilaisista oikeudellisista tarpeista, olemme sitoutuneita vastaamaan niihin ja tarjoamme ainutlaatuista osaamista asiakaslupauksiemme toteuttamisessa. Huolehdimme vuosittain satojen oikeustieteen opiskelijoiden ja alan ammattilaisten työllistymisestä, joten miksi emme myös sinun!
Miten voimme siis auttaa? www.paragraaffi.com


MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT

ihmisoikeuskeskus_logo-300x64

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Työhön kuuluu tiedotusta, koulutusta, tiedon hankkimista, kokoamista ja välittämistä, yhteistyön rakentamista, aloitteiden tekoa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ihmisoikeuskeskus aloitti työnsä alkuvuonna 2012. Se perustettiin lailla, joka määrittelee keskuksen tehtävät ja kokoonpanon. Keskus perustettiin, koska ihmisoikeuksien edistämiseen tarvittiin lisää koordinaatiota, yhteistyötä ja resursseja. Ihmisoikeuskeskuksella on 20-40-jäseninen Ihmisoikeusvaltuuskunta. Hallinnollisesti Ihmisoikeuskeskus toimii eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä. Tällä hetkellä Ihmisoikeuskeskuksella on johtaja ja kaksi asiantuntijavirkamiestä.

Ihmisoikeuskeskus, ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia muodostavat yhdessä niin sanotun kansallisen ihmisoikeusinstituution. Tavoitteena on, että Suomen Ihmisoikeuskeskus täyttäisi YK:n linjaamat ns. Pariisin periaatteet, joiden mukaan näiden instituutioiden tulee olla mm. riippumattomia, itsenäisiä, moniarvoisia ja laaja-alaisia. Tällaisia YK:n rekisteröimiä ja mainittujen periaatteiden vaatimukset eritasoisesti täyttäviä elimiä toimii maailmalla 103 kappaletta. EU:ssa instituutioita on 18 jäsenmaassa, sekä Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa.


RYHDY YHTEISTYÖKUMPPANIKSEMME!

Onko yrityksesi tai instituutiosi kiinnostunut ELSAn toiminnasta? Oletteko kiinnostuneita lahjakkaista, ammattitaitoisista ja kansainvälistyneistä oikeustieteen opiskelijoista? Haluatteko kenties hyvää näkyvyyttä yrityksellenne opiskelijoiden keskuudessa niin, että yrityksenne tai palvelunne muistetaan jopa työelämään siirtymisen jälkeenkin? Tai oletteko kiinnostuneita toteuttamaan ELSA Finlandin kanssa jonkin projektin tai tilaisuuden?

Mikäli vastauksenne oli kyllä, olemme teille juuri se oikea taho yhteistyökumppaniksi! Tarjoamme teille näkyvyyttä lahjakkaiden ja kansainvälistyneiden oikeustieteiden opiskelijoiden keskuudessa. Tavoitamme valtaosan Suomen oikeustieteiden opiskelijoista Helsingin, Turun, Lapin, Itä-Suomen, ja Åbo Akademin yliopistoissa. Lisäksi Tallinnan yliopiston Helsingin toimipisteen opiskelijat.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin! Kuuntelemme mielellämme ehdotuksenne.


YHTEYSTIEDOT

ELSA Finland ry – The European Law Students’ Association
PL 298
FI-00101 HELSINKI, FINLAND
Y-tunnus: 2640097-7

president@elsafinland.fi