Syksy – uusi alku

Jokainen on varmasti ostanut joskus jonkun tuotteen, mihin ei ole ollut tyytyväinen. Monet kuitenkin jättävät asian sikseen, koska eivät koe tarvetta ajaa asiaa eteenpäin. Tämä voi johtua siitä, että tuote on ollut halpa tai muuten vaan ei ole jaksanut nostaa asiaa pöydälle. Kuluttajansuojasta kannattaa ottaa selvää ja varmistaa, mitkä asiat kuuluvat kuluttajansuojan piiriin. Käymme tässä artikkelissa läpi kuluttajansuojan perusasiat, joilla voi lähteä eteenpäin, jos tuntee tarvitsevansa apua.

Kuvittele olevasi modernissa hotellissa kuten GLO Kluuvi ja saamasi palvelu ei vastaa yhtään sitä, mitä olet odottanut. Voiko tästä asiasta olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen. Kuluttajansuojalailla pyritään suojaamaan kuluttajia epäasialliselta markkinoinnilta, joten jos sinulle on luvattu jotain ja et ole sitä saanut voit olla oikeutettu korvaukseen.

Yleisesti kuluttajansuojalaki koskee kulutushyödykkeitä. Näitä ovat tavarat ja palvelut, joita yksityishenkilö hankkii omaan käyttöön tai joita hänelle tarjotaan. Näihin ei kuuluu yksityishenkilöiden väliset kaupat kuten esimerkiksi, jos myyt toiselle henkilölle autosi. Kuluttajansuojalaki ei myöskään koske yritysten tai liiketoiminnan harjoittajien välistä kauppaa. Todellisia kulutushyödykkeitä ovat tavarat, joita voivat olla elintarvikkeet, vaatteet, kalusteet, lemmikkieläimet ja palvelut kuten muun muassa vakuutukset, valmismatkat ja yksityiset terveyspalvelut.

Kuluttajansuojalaki varmistaa, että markkinointi ei ole hyvän tavan vastaista. Tämä tarkoittaa, että se ei loukkaa ihmisarvoa, uskonnollista tai poliittista vakaumusta. Se ei myöskään saa suhtautuu hyväksyvästi vaaralliseen toimintaan. Hyvän tavan vastaisessa markkinoinnissa esiintyy sukupuoleen, ikään, etnisyyteen, kieleen, terveydentilaan ja muuhun liittyvää syrjintää. 

Näillä perusteilla voi kuluttajalla olla oikeus purkaa kauppa tai palauttaa tuotteita sekä saada jopa korvausta. Ennen kuin asiasta lähdetään varsinaisesti riitelemään kannattaa asiasta yrittää sopia myyjän kanssa. Useimmiten asiasta päästään sopuun mutta joissain tapauksissa pitää asiasta lähteä riitelemään. Silloin kuluttajansuoja auttaa kuluttajaa ja turvaa selvitystä.